Your needs, Our services, Your success!
1 My company has:

2 When it comes to investing in technology:

3 When it comes to technical information:

First Name: Last Name: Email Address: Submit Button
  • security thumb Dịch vụ quản lý và triển khai dự án
  • security thumb Dịch vụ tối ưu hóa mạng viễn thông di động
  • security thumb Dịch vụ & Giải pháp doanh nghiệp
  • security thumb Dịch vụ cung cấp vật tư phụ kiện và dịch vụ kho bãi vận chuyển
  • security thumb Dịch vụ Manage Services và vận hành bảo dưỡng, ứng cứu thông tin viễn thông
  • security thumb Dịch vụ đo kiểm chất lượng thoại phơi nhiễm

Trụ sở

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ITC
Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long 98 Ngụy Như Kon Tum P.Nhân chính, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (+84 - 4)-3776.5488/89
Fax: (+84 - 4)-3537.7956
Email: infor@itc-jsc.vn
Website: www.itc-jsc.vn

Kết nối với itc

Kết nối để tìm hiểu về chúng tôi

Dịch vụ tối ưu hóa mạng viễn thông di động
Đây là lĩnh vực đòi hỏi đáp ứng cao về mặt kỹ thuật. Chuyên sâu RF là sự khẳng định năng lực của ITC trong việc phân tích, thiết kế và tối ưu hóa mạng Viễn thông. Đem... Xem tiếp
Dịch vụ Manage Services và vận hành bảo dưỡng, ứng cứu thông tin viễn thông
ITC được lựa chọn để cung cấp dịch vụ bảo dưỡng ứng cứu cho các trạm Viễn thông trên khắp miền Bắc - Trung - Nam cho mạng viễn thông VMS Mobifone và Gtel Mobile Xem tiếp