Your needs, Our services, Your success!
1 My company has:

2 When it comes to investing in technology:

3 When it comes to technical information:

First Name: Last Name: Email Address: Submit Button
  • security thumb Dịch vụ quản lý và triển khai dự án
  • security thumb Dịch vụ tối ưu hóa mạng viễn thông di động
  • security thumb Dịch vụ & Giải pháp doanh nghiệp
  • security thumb Dịch vụ cung cấp vật tư phụ kiện và dịch vụ kho bãi vận chuyển
  • security thumb Dịch vụ Manage Services và vận hành bảo dưỡng, ứng cứu thông tin viễn thông
  • security thumb Dịch vụ đo kiểm chất lượng thoại phơi nhiễm

Trụ sở

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ITC
Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long 98 Ngụy Như Kon Tum P.Nhân chính, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (+84 - 4)-3776.5488/89
Fax: (+84 - 4)-3537.7956
Email: infor@itc-jsc.vn
Website: www.itc-jsc.vn

Kết nối với itc

Kết nối để tìm hiểu về chúng tôi

With true partnership, communication technology turns from a necessity into an asset. People and information connect faster. Efficiency skyrockets. Costs fall. Plus, those lofty goals you set? They're checked off the year's business plan faster than you could have imagined.

That's the kind of partnership Level 3 customers receive. It all starts with a simple act: listening. Tell us your vision, challenges or needs. Then we explore where our industry-leading services and proven, world-class network can help. And from business Internet to secure virtual private networks (VPN), from voice and managed services to the latest content delivery, you'll receive the same commitment to partnership.

Sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp

Data and Internet Sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp Xem tiếp

Sản phẩm cho nhà mạng

Data and Internet Các sản phẩm dành cho nhà mạng được ITC sản xuất tuân thủ theo tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu khác của nhà mạng Xem tiếp

Dịch vụ quản lý và triển khai dự án

Data and Internet Khảo sát, lắp đặt, đo kiểm, phát sóng kiểm tra, nghiệm thu cho các trạm BSS, Truyên dẫn PDH, SDH Xem tiếp

Dịch vụ tối ưu hóa mạng viễn thông di động

Data and Internet Đây là lĩnh vực đòi hỏi đáp ứng cao về mặt kỹ thuật. Chuyên sâu RF là sự khẳng định năng lực của ITC trong việc phân tích, thiết kế và tối ưu hóa mạng Viễn thông. Đem... Xem tiếp

Dịch vụ & Giải pháp doanh nghiệp

Data and Internet IBS là giải pháp kỹ thuật phủ sóng di động trong các tòa nhà cao tầng Xem tiếp

Dịch vụ cung cấp vật tư phụ kiện và dịch vụ kho bãi vận chuyển

Data and Internet ACC, nguồn, gá anten, Rack, kẹp cáp, cáp điện và các vật tư phụ kiện khác Xem tiếp

Dịch vụ Manage Services và vận hành bảo dưỡng, ứng cứu thông tin viễn thông

Data and Internet ITC được lựa chọn để cung cấp dịch vụ bảo dưỡng ứng cứu cho các trạm Viễn thông trên khắp miền Bắc - Trung - Nam cho mạng viễn thông VMS Mobifone và Gtel Mobile Xem tiếp

Dịch vụ đo kiểm chất lượng thoại phơi nhiễm

Data and Internet Cung cấp các hệ thống, thông số mạng qua đó giúp các nhà vận hành khai thác có được các chỉ số phục vụ cho việc đánh giá chất lượng mạng lưới Xem tiếp