Công ty đang triển khai dự án  trong nước

1. Phát sóng khu công nghiệp Phố Nối  cho TTML Mobifone MB

2. Triển khai hệ thống phát sóng IBS cho sân bay nội bài, nhà ga T1

3. Triển khai dự án cung cấp Routers cho TTML Mobifone MB