• 7/7/2008 – Tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi và chuyển đổi thành loại hình Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
  • 18/7/2008 – Thành lập Chi nhánh ITC tại Cần Thơ phục vụ cho thị trường Miền Nam và đặt nền móng cho sự phát triển dài hạn tại khu vực thị trường này.
  • 30/7/2008 – Thành lập Văn phòng đại diện của ITC tại Đà Nẵng, tạo dựng cơ sở phát triển cho ITC tại khu vực miền Trung.
  • 20/9/2009 – Thành lập Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật chuyên trách cho hoạt động Vận hành, ứng cứu, bảo dưỡng thiết bị và hệ thống Viễn thông.
  • 27/11/2009 – Thành lập Chi nhánh ITC tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mốc quan trọng ghi nhận sự phát triển và hiện diện của ITC trên phạm vi toàn quốc.
  • 12/2009 – ITC được Tổ chức QUACERT, JAS-ANZ chứng nhân sự phù hợp và Công nhận hệ thông quản lý chất lượng của ITC đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là bằng chứng cho sự cam kết của ITC với Khách hàng và Đối tác về chất lượng dịch vụ cũng như là bước tiến đầu tiên của ITC trong quá trình chuyên nghiệp hóa và chuẩn hóa hệ thống quản lý
  • 18/7/2013 – ITC mở rộng thị trường viễn thông sang Lào và Cam-pu-chia.
  • 9/2014 – Thành lập Công ty TNHH Công nghệ ITC Myanmar.
  • 24/10/2017 – Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông tin Viễn Thông (ITTID) tại Hà nội
  • 15/9/2018 – ITC được tổ chức ICB (Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế) chứng nhận sự phù hợp và công nhận hệ thống quản lý chất lượng của ITC đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đây cũng là minh chứng cho hệ thống quản lý chất lượng của ITC ngày càng chuyên nghiệp bắt kịp sự phát triển của tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế.